hidden div for @font-face preloading

One Man Band

  • Krótko o mnie

    Krzysztof Pięk - art director. Nie ograniczam obszaru swojej działalności jedynie do stron www, animacji, prezentacji, projektowania opakowań, czcionek, logotypów i C.I., ponieważ kocham projektować i uwielbiam wyzwania.